Versatile s.r.o.

Firma bola založená v máji 2005. Od svojho vzniku sa venuje konzultačnej a poradenskej činnosti zameranej hlavne na potravinárske produkty a celý sektor FMCG. Okrem týchto aktivít, firma pôsobí od založenia aj v oblasti sprostredkovania reklamy, predaja reklamných predmetov výskumu trhu v segmente FMCG na území Slovenska. Firma spolupracuje s významnými veľkoobchodmi pôsobiacimi na Slovensku a úspešne zavŕšila niektoré projekty v oblasti vyhľadávania a kontraktácie vhodných produktov, určených pre slovenského spotrebiteľa. Spolupracuje s významnými výrobcami FMCG v zahraničí (Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Maďarsko), ktorých produkty sa darí umiestňovať na slovenskom trhu. VERSATILE s.r.o. je tiež priamym dovozcom talianskych vín od renomovanej spoločnosti TOSO z regiónu Piemonte.

  flasky