Poradenstvo

Poskytuje zákazníkom služby napomáhajúce vybudovať fungujúcu a efektívnu distribúciu produktov FMCG na slovenskom trhu, ako aj účinné systémy manažérstva, ktoré zabezpečia dlhodobú prosperitu organizácie. Firma napomáha vo výbere kvalifikovaných a skúsených manažérov v spomenutej oblasti, nakoľko dlhodobo pôsobí v tomto segmente a poskytuje aj kvalitné zaškolenie pracovníkov na požadované pozície. Týmito svojimi aktivitami sa snaží vybudovať úspešné a efektívne firmy, ktoré budú aj v súčinnosti so svojimi vlastnými cieľmi a potrebami rozvíjať obchodné aktivity na Slovensku k spokojnosti zákazníkov.